ARAMA - ARAŞTIRMA (PROSPEKSİYON - EKSPLORASYON)

 • Yeni maden yataklarının aranması ve araştırılması
 • Yeni jeotermal sahaların aranması ve araştırılması
 • Yeni petrol sahalarının aranması ve araştırılması
 • Topoğrafik ölçümler ve jeolojik haritalama
 • Jeofizik uygulamalar ve bunların sonuçlarının jeolojik veriler ile birlikte yorumlanması
 • Numune alma işlemi ve jeokimyasal analizler
 • Sondaj planlaması
 • Sondaj çalışmalarının yapılması ve değerlendirme raporlarının hazırlanması
 • Maden sahalarında rezerv tahmini ve tenör dağılımlarının belirlenmesi
 • İşletmeler için fizibilite çalışmalarının yapılması

MÜRACAAT PROJELERİ
HAZIRLAMA VE RUHSATLANDIRMA

 • Maden, petrol ve jeotermal ruhsatları için müracaat dosyalarının hazırlanması
 • Ruhsat müracaatlarının yapılması ve süreçlerinin takibi
 • Ruhsatlarda teknik sorumluluk işlerinin yürütülmesi

DANIŞMANLIK & MÜŞAVİRLİK

 • Maden işletme ve rehabilitasyon projelerinin yapılması
 • Cevher hazırlama ve zenginleştirme proses tasarımı ve tesis dizaynı
 • Tesisler ve işletmeler için fizibilite ve optimizasyon çalışmaları
 • Enerji santralleri için mühendislik ve proje çalışmaları
 • Şev stabilite analizi ve risk tayini