JEOTERMAL (JES)

 • Jeotermal sahaların haritalanması
 • Açılacak kuyuların programlanması
 • Saha ve kuyu testlerinin yapılması
 • Enerji lisans izinleri için müracaat hazırlanması
 • Santral projeleri için sözleşme hazırlanması
 • Santral imalatı boyunca teknik destek
 • Santral işletmesi ve verimliliği
 • Mühendislik & Satınalma & Kurulum (EPC)
 • Resmi işlerin takibi

Enerji Hammaddeleri

 • Kömür
 • Asfaltit
 • Bitümlü şist
 • Uranyum
 • Toryum

RÜZGAR (RES)

 • Haritalama ve uygun alanların belirlenmesi
 • Enerji lisans izinleri için müracaat hazırlanması
 • Mühendislik & Satınalma & Kurulum (EPC)
 • Resmi işlerin takibi

GÜNEŞ (GES)

 • Haritalama ve uygun alanların belirlenmesi
 • Enerji lisans izinleri için müracaat hazırlanması
 • Mühendislik & Satınalma & Kurulum (EPC)
 • Resmi işlerin takibi

TERMİK (FOSİL YAKITLAR)

 • Enerji lisans izinleri için müracaat hazırlanması
 • Mühendislik & Satınalma & Kurulum (EPC)
 • Resmi işlerin takibi

BİYOKÜTLE

 • Enerji lisans izinleri için müracaat hazırlanması
 • Mühendislik & Satınalma & Kurulum (EPC)
 • Resmi işlerin takibi

BİYOGAZ

 • Enerji lisans izinleri için müracaat hazırlanması
 • Mühendislik & Satınalma & Kurulum (EPC)
 • Resmi işlerin takibi

NÜKLEER

 • Enerji lisans izinleri için müracaat hazırlanması
 • Mühendislik & Satınalma & Kurulum (EPC)
 • Resmi işlerin takibi